Tallinna YMCA liikmete ühingusse arvamine toimub vähemalt neli korda aastas koguneva juhatuse poolt. Üldjuhul eeldatakse, et igal liikmeks astujal on soovitajad ühingu liikmete seast. Samuti oleme huvitatud sellest kuidas tulevasele liikmele kasuks saame olla ja ka vastupidi ehk siis kuidas liige tahab ühingule kasulik olla ja mida liige ühingus teha saaks või sooviks. 

Liikmeks astumisel tuleb alustuseks ära täita liikmeks astumise ankeet!