Järgmised infopäevad uuel värbamishooajal. s.t. sügisel 2011.