Laagrid

ICCP teeb koostööd rohkem kui 800 laagriga üle USA. Laagrid on erinevad nii oma suuruse kui programmi sisu poolest. Laagreid liigitatakse alljärgnevalt:

1. Overnight camps ehk ööpäevased laagrid asuvad enamasti linnamelust eemal, looduskaunites kohtades. ICCP osalejad elavad laagriterritooriumil majakestes, kämpingutes ja vahel ka telkides. Töö toimub päeval ja kindla kava järgi.

2. Day camps ehk päevased laagrid, on üsna sarnased meie lasteaedadele, kus lapsed tulevad hommikul laagrisse ja lähevad õhtul koju tagasi. Enamus päevalaagreid paiknevad keset suurlinnu (nt. New York, Chicago, San Francisco).

Ankeedis on teil võimalus määrata millistes laagrites te sooviksite töötada. Laagrite tüübid on:

YMCA/ Non-Profit Camps - Need on mittetulunduslikud laagrid ja spordiklubid. Suurem osa ICCP firmasid kuulub YMCA organisatsiooni alla

Independent Camps - Private camps ehk erafirmad, kes tegutsevad kasumi eesmärgil. Need laagrid on laste jaoks tavaliselt üsna kallid.

Religious Camps - Usukallakuga laagrid. Tavaliselt ei ole need sügava usulise suunitlusega laagrid. Söömise ajal loetakse palvesõnu ja õhtuti külastatakse kabelit ning enamjaolt sellega usulisus piirdubki. Kui te märgite ankeedis risti religious camp-i , siis teil on väga suur tõenäosus et teile leitakse kiirelt ja lihtsalt tore laager.

Day Camps - ehk päevalaagrid, on üsna sarnased meie lasteaedadele, kus lapsed tulevad hommikul laagrisse, klubisse ja lähevad õhtul koju tagasi. Enamus päevalaagreid paiknevad keset suurlinnu (nt. New York, Chicago, San Francisco). Nende laagrite osakaal ülejäänud laagritest on ca 10%. Nii et märkides vaid day camp-i risti tähendab siuliselt seda et teile laagrit ei leita

Camp for underprivileged children - Need on laagrid, kus lastel võib tekkida raskusi igapäevaste asjadega toime tulla. Näiteks pole paljud suurlinna lapsed eales olnud linnast väljas laagris. See võib tekitada lastes pingeid.

Boy & Girl Scout Camps - laagrid kus on ainult poisid ja laagrid kus on ainult tüdrukud.

Family Camps - Need on perelaagrid, kuhu tulevad ka vanemad ja veedavad ühiselt aega koos lastega. 

Camps for physically/menthally challanged - spetsiaalsed laagrid vaimsete ja füüsiliste puuetega lastele. Kadideerimise eelduseks on suur tahtmine või töö- ja õppekogemus selliste inimestega suhtlemisel. Soovitame sotsiaaltöö tudengitel siia kandideerida just väga hea erialase praktika eesmärgil.