Email again:
Sinu vanus
Sinu sugu
Kuidas sa jäid rahule koolituse üldise korraldusega
Kuidas sa jäid rahule koolitajaga
Kuidas jäid rahule toitlustamisega
Kuidas jäid rahule majutusega
Kas osalustasu oli sinu jaoks
Kas soovid ka edaspidi Tallinna YMCA noortetöös kaasa lüüa?