Diabeet on plahvatuslikult kasvanud alates 1980 aastate teisest poolest. Suhkruhaigete arv kasvab aasta-aastalt. I tüüpi diabeeti põeb 15% ja II tüüpi diabeeti 85% diabeetikutest.

Siinkohal ongi Tallinna YMCA võtnud endale ülesandeks koostöös omaala spetsialistidega diabeedihaigete laste teadlikkuse tõstmise oma haigusega toimetulekuks ja läbi teadlikkuse võimaldada diabeedihaigele elada täisväärtuslikku elu. 

Suvekooli ülesandeks on:

 1.     Diabeedihaigete laste teavitamine ja õpetamine kroonilise haigusega toimetulekuks normaalsetes tingimustes.

2.     Riskigrupi laste elukvaliteedi parandamine kasvatades nende teadlikkust tervisliku eluviisi olulisusest nende haiguse kontrolli all hoidmisel;

3.     Kroonilise haige motiveerimine oma tervise huvides tegutsemiseks ja õppimiseks läbi meeskonnatöö ja psühholoogilis-moraalse toetuse


Suvekoolis osaleb 25 diabeedihaiget last kogu vabariigist, 11 läbiviijat (arst, õde, psühholoog, füsioterapeut, kasvatajad).

Suvekool korraldatakse Kurgjärve Spordibaasis Lõuna-Eestis.

Tegevus laagris toimub kindla päevakava järgi, sobitatuna üldlaagri päevakavasse.

Päevaplaan

8.00 äratus

8.10. hommikuvõimlemine, pesemine

9.00 hommikusöök

9.30 õppeprogrammi täitmine, vt.lisa

10.30 matk ümber järve

11.00 oode

11.30 laagri päevakavas olevatest sportlikest üritustest osavõtt

13.00 lõunasöök

13.30 vaikne tund

14.30 põhilihasrühmadele vajalike harjutuste õpetamine individuaalselt

16.00 oode

vaba aeg

18.00 õhtusöök

19.30 laagri ühisüritused (viktoriinid, võistlused, disko jm.) osavõtt

21.00 oode

ettevalmistus öörahuks

22.30 öörahu


käsitletavad teemad:

      Diabeet ja selle kaks tüüpi

      Insuliinide tutvustamine

      Dieet, magustusained, ravimtaimed

      Hügieen

      Enesekontroll

      Eriolukorrad

      Alkohol ja suitsetamine

      Diabeetiku toitumise põhimõtted

      Diabeetiku füüsiline koormus

      Hüpoglükeemia ja esmaabi

      Diabeet psühholoogi pilguga


Laagri ühisüritustest-võistlustest on võimalus osa võtta nendel, kelle tervislik seisund seda võimaldab.