Kristel Kongas - juhatuse esimees 
Andre Kalmus- juhatuse liige 
Tiit Lagemaa - juhatuse liige 
Katrin Ohno - juhatuse liige/tegevjuht, katrin@ymca.ee