Kristel Kongas - juhatuse esimees
Andre Kalmus- juhatuse liige
Tiit Lagemaa - juhatuse liige
Katrin Ohno - juhatuse liige/tegevjuht, katrin@ymca.ee